Huishoudelijk Regelement avonden en beurzen

 

De avonden beginnen om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:35 uur. Kassa sluit om 19:55 uur.
Na begin van de avond geen toegang meer tot de zaal.

Wij verzoeken u vriendelijk voor aanvang van de avond en in de pauzes een gepast geluidsniveau in acht te nemen in de zaal, om de sfeer te bevorderen. Er mag niet gerookt worden in de zaal en wij vragen u alcoholgebruik na te laten tot na de sluiting van de avond.

Omdat het de spreker en de andere gasten kan storen, vragen wij u niet met elkaar over de boodschap van het medium te overleggen tijdens de avond.
Ook is het storend om even weg te gaan tussendoor.

Wij vragen u ook de spreker/het medium niet te storen in de pauze, behalve als hij/zij u uitdrukkelijk uitnodigt voor een privé-overleg. Deze mensen willen ook graag een kopje thee of koffie drinken.

Drinkt u tijdens de pauze iets in de zaal?  Breng dan alstublieft het servies terug naar de bar.

Wij vragen u het medium niet te overbluffen met uw eigen inzichten. Tijdens psychometrie-avonden komt het vaker voor dat u misschien een andere uitleg aan symbolen zou geven dan het medium.  Uit respect voor het medium verzoeken wij u, tenzij het medium erom vraagt, u niet met de invulling van zijn/haar uitleg te bemoeien.

Het komt nog wel eens voor dat de toehoorder de boodschap van het medium niet begrijpt.
Het is geenszins de bedoeling dat deze mensen dan uitgelachen worden.
Stelt u zich eens voor, dat u een voor u belangrijke vraag stelt, en er wordt achter u alom gelachen. Ieder mens behoeft respect.

Als er vragen gerezen zijn naar aanleiding van de avond, de spreker of door problemen, kunt u deze altijd stellen aan de organisatie. 
Mocht u onverhoopt een meningsverschil krijgen is het beter dit samen met de
betrokkenen op te lossen, dan de organisatie erin te betrekken. 
De organisatie behoudt zich het recht voor om niet tussen twee partijen in te hoeven gaan staan.

Wij behouden ons het recht voor, één of meerdere personen te verwijderen uit de zaal als zij tijdens de avond of een beurs inbreuk maken op de orde en de sfeer.

De organisatie neemt geen verantwoording voor uitspraken van mediums, sprekers of beursdeelnemers en voor zoekgeraakte spullen.

LET OP! In verband met de privacywet is het niet toegestaan om foto's, video's en/of geluidsopnames te maken tijdens een avond of een beurs!